Recordings

 

 

`Sanya Sugagaki` (Three Valleys) – Anonymous
Kinko-ryu shakuhachi honkyoku
Shakuhachi: Michael Soumei Coxall

 

‘Chidori No Kyoku’ – Kengyo II (1808-1872)
Ikuta-ryu sokyoku
Koto & voice: Kitamura Keiko
Shakuhachi: Michael Soumei Coxall

Kitamura Keiko

Advertisements